Club van 50

Betim
Brandes & van Haaren SchilderwerkenSpinnerwei 3, 5551 PS Valkenswaard
Telefoon: 040 204 4373
Daris & Kempenaar
Mitra Dommelen
Restaurant Sirtaki
Top Sound
Zengerink Communicatie & Creatie
Acquisto Procurement Solutions
Van Hardeveld OptiekWillibrorduslaan 52a,
5581 GG Waalre
Fysio- en manuele therapie Van Hoof

Wat is de club van 50 en wat doet de club van 50?

Voor veel mensen die TWC Valkenswaard een warm hart toedragen is (kleding)sponsoring een te kostbare zaak. Om toch de mogelijkheid te bieden om een financiële bijdrage te leveren aan onze vereniging is de Club van 50 in het leven geroepen.

Het primaire doel van de Club van 50 is het genereren van extra inkomsten voor TWC Valkenswaard. Inkomsten die vervolgens worden aangewend voor zaken die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld extra activiteiten.

Wie kunnen er lid worden van de Club van 50?

Leden, vrienden, bekenden, bedrijven etc. die TWC Valkenswaard een warm hart willen toedragen.

Wat kost het lidmaatschap?

De bijdrage bedraagt per jaar € 50,00. De verbintenis wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar.

Wat krijgt u hiervoor terug?

  • Veel waardering en sympathie vanuit de vereniging.
  • Vermelding van uw naam op de website onder sponsoren.
  • Eeuwige dankbaarheid en roem.
  • Eventuele vermelding van uw naam op een poster tijdens de najaars- en nieuwjaaarstocht en op de website van TWC Valkenswaard (anonieme leden, zonder vermelding van naam, zijn uiteraard ook welkom).

 

Hoe kunt U lid worden?

Neem contact op met onze secretaris