Informatie

TWC Valkenswaard is opgericht op 1 oktober 2010.
Ledenstand per 7-6-2016
Aantal leden:  83
IntroducÚ(s):  1

Uitgebreide informatie kunt u vinden door te klikken op
• Informatiebrochure TWC Valkenswaard
• Gedrags- en kleding-reglement TWC Valkenswaard

Wilt u zondags en/of doordeweeks een paar keer meerijden om uit te proberen of het rijden in clubverband iets voor u is dan kunt u zich bij ons aanmelden als introducÚ. U kunt dan tot 1 maand meerijden, en bent gedurende die maand tevens gratis verzekerd tegen ongevalschade via de NTFU.
Klik hier als u zich wilt opgeven.


Bestuur: Naam: Telefoon:
Voorzitter: George Schulten 06-20266127
Secretaris: Hans Verhees 06-28632647
Penningmeester: Suzanne van Asselt 06-19504413
Bestuurslid: Rob Leenders 040-2019867
Bestuurslid: Patrick Kuijken
  
Postadres:Gerstpad 5
 5551 TN Valkenswaard
NTFU nummer:111063
KvK nummer:50977164
Bankrekening/IBAN:NL13 RABO 0157 6059 06

Toerkalender
De Standaard Toerkalender vindt u op de pagina "Programma", de meeste ritten worden verreden op de zondagmorgen. In het begin van het seizoen wordt gestart om 9.00 uur, vanaf midden april tot het eind van het seizoen om 8.00 uur. Op al deze ritten is clubkleding verplicht en tot en met de sluitingsrit wordt de koffie vergoed.
Ook op de ritten van het "Extra Programma" is clubkleding verplicht. Ritten die samenvallen met ritten op de standaard kalender komen ook in aanmerking voor koffievergoeding.

Na de sluitingsrit kan er zolang het weer het toestaat nog op de weg gefietst worden, ook kan er dan op de ATB gereden worden. Voor beide mogelijkheden is de start dan om 9.00 uur vanaf de Markt, ook op deze ritten is clubkleding verplicht.
Tijdens het herfst/winterseizoen wordt geen koffie vergoed.

Trainingen:
Er worden ook doordeweeks trainingsritten gereden.
Als er onderweg gestopt wordt zijn consumpties voor eigen rekening.
In principe wordt in clubkleding gereden tenzij er een goede reden is om daar van af te wijken (b.v. nog nat van de vorige dag).

 -Dinsdag- en donderdag-morgen:
  Niveau: voornamelijk groep-3/4
  Start van 1 mei t/m 31 september (zomer) om 09.00 uur vanaf de Markt.
  Start van 1 oktober t/m 30 april (herfst/winter) om 09.30 uur vanaf de Markt.
  Afstanden zijn afhankelijk van opkomst.

Zodra de zomertijd is ingegaan kan er ook ’s avond worden gereden:
 -Dinsdag- en donderdag-avond
  Niveau: groep-1/2/3/4 (afh. van de opkomst)
  Start om 19.00 uur vanaf de Markt.
  Afstanden zijn afhankelijk van hoe lang het licht blijft.

Organisatie
Binnen TWC Valkenswaard zijn een aantal commissies actief. Deze commissies zijn belast met diverse taken waaronder het organiseren van allerlei activiteiten. In onderstaand overzicht zie je welke commissies er zijn en welk lid daaraan deelneemt. De naam van de contactpersoon richting bestuur is vet weergegeven. Tevens is aangegeven in kolom 3 welk bestuurslid aanspreekpunt is voor de betreffende commissie (Linking Pin).

Commissie Leden Linking Pin 
Veldtoertochten Rob Leenders
Willy Bijsterveld
Simon Peeters
John Schellens
Martien Schellens
Joost Verstappen
Rob Leenders
Toercommissie Theo Janssen
Rob van Asselt
Stefan Schijvens
George Schulten
Sluitingsrit/lustrum Patrick Kuijken
Albert Nabben
Mariska v/d Brink
Patrick Kuijken
Fietsweekend Mariska v/d Brink
Loek v/d Boom
Patrick van Daal
Stefan Schijvens
Hans Verhees
Diekirch Hans Cremers
Martijn Riswick
George Schulten
Bemiddeling Joseph van Beek
Marc Schoones
George Schulten
Kascommissie Harald vd Akker (tot 2018)
Frank Claassen (tot 2019)
Ad Schrijvers (tot 2019)
Suzanne van Asselt
Kledingbeheer Hans Verhees
Update: 30-09-2016