Bestuur en Commissies

Bestuur
Functie Naam Email Telefoon
Voorzitter George Schulten voorzitter@twc-valkenswaard.nl 06-20266127
Secretaris Hans Verhees secretaris@twc-valkenswaard.nl 06-28632647
Penningmeester Suzanne van Asselt penningmeester@twc-valkenswaard.nl 06-19504413
Bestuurslid Rob Leenders 040-2019867
Bestuurslid vacature

Binnen de vereniging zijn diverse commissies actief die zich met uiteenlopende zaken bezig houden. De planning  van activiteiten (inclusief financiële zaken) werken de commissies zelf uit. De commissies hebben een eigen budget en mogen daarbinnen naar eigen inzicht handelen. Contact tussen commissies en het bestuur verlopen via de contactpersonen van de commissie en de linking pin van het bestuur.
Commissie Veldtoertochten
Leden Linking Pin Bestuur
Arjen Gros Rob Leenders
Piet van Beek
Willy Bijsterveld
Simon Peeters
Martien Schellens
Erica Schrijvers
Joost Verstappen

Toercommissie
Leden Linking Pin Bestuur
Theo Janssen George Schulten
Rob van Asselt
Stefan Schijvens
 
 
 
 

Commissie Sluitingsrit/lustrum
Leden Linking Pin Bestuur
Patrick Kuijken Suzanne van Asselt
Mariska v/d Brink
Albert Nabben

Commissie Fietsweekend
Leden Linking Pin Bestuur
Mariska v/d Brink Hans Verhees
Loek v/d Boom
 

Commissie Diekirch
Leden Linking Pin Bestuur
Hans Cremers George Schulten
Martijn Riswick

Commissie bemiddeling
Leden Linking Pin Bestuur
Joseph van Beek George Schulten
Marc Schoones

Kas commissie
Leden Linking Pin Bestuur
Harald vd Akker (tot 2021) Suzanne van Asselt
Frank Claassen (tot 2019)
Ad Schrijvers (tot 2019)

Website beheer
Leden Linking Pin Bestuur
Leon Trum George Schulten

Commissie kledingbeheer
Leden Linking Pin Bestuur
Geert Eerden Hans Verhees